Zigmas Zinkevičius. Mindaugo krikštas ir lietuviški poteriai

www.katalikutradicija.lt Suvienijęs Lietuvą Mindaugas skubėjo krikštytis. Jis suprato šio akto reikšmę. Anuomet į Europos valstybių bendriją...

Kard. Sigitas Tamkevičius. Džiaugsmo versmė

Šventajame Rašte daugelyje vietų randame raginimą džiaugtis. Tikintis į Dievą ir juo pasitikintis žmogus negali būti liūdnas; liūdnas tikint...

kard. Sigitas Tamkevičius. Šv. Jonas Krikštytojas

Šiandien yra Jono Krikštytojo šventė. Jonas Krikštytojas mums kauniečiams, ypač yra brangus, nes jis - mūsų arkivyskupijos globėjas.  Tai pr...

Kardinolas Mulleris: J. Martino LGBT propaganda yra erezija

www.laikmetis.lt „The John-Henry Westen Show“ laidoje lankėsi Vokietijos kardinolas, buvęs Tikėjimo mokymo kongregacijos vadovas, Gerhardas ...

Lietuvos vyskupų konferencija. Negalime pritarti Civilinės sąjungos projektui

Brangūs broliai ir seserys, gera į jus taip kreiptis. Dvasinė brolystė ir seserystė primena mums ryšius, kurie atsiranda šeimoje, o šeimai B...

Kard. R. L. Burke’as: Už abortus pasisakantys politikai yra automatiškai ekskomunikuojami

www.katalikutradicija.lt Kardinolas R. Burke’as, kanonų teisės ekspertas, mums primena Katalikų Bažnyčios mokymą apie ekskomuniką ir vertumą...

Kard. Sigitas Tamkevičius. Šventoji Dvasia Bažnyčioje

Sekminės primena Šventosios Dvasios veikimą Bažnyčioje ir suteikia galimybę pamąstyti, kaip ji veikia žmonijos išganymo istorijoje ir kiekvi...

Birželio 4 d. Vilniuje organizuojama vieša atsilyginimo malda dėl homoseksualizmo propagavimo

Katalikų pasauliečių judėjimas „Katalikų Tradicija“ birželio 4 dieną, jau penktą kartą Vilniuje organizuojamų seksualinių mažumų eitynių met...

Vytautas Sinica. Krikščioniška meilė įpareigoja ne taikai, o Ukrainos pergalei

Autorius yra politologas, VU doktorantas, Nacionalinio susivienijimo vicepirmininkas Krikščioniška meilė nereikalauja aklo taikos palaikymo....

kard. Sigitas Tamkevičius. Sugrįžimas pas Tėvą

Po prisikėlimo Jėzus per keturiasdešimt dienų vis pasirodydavo savo mokiniams ir aiškindavo apie Dievo karalystę (plg. Apd 1,1–3); pažadėjo ...

kard. Sigitas Tamkevičius. Jei kas mane myli...

Jėzus prieš savo kančią, atsisveikindamas su mokiniais, kvietė juos išsaugoti tikėjimą ir ugdyti tarpusavio meilę: „Tikėkite manimi, kad aš ...

Kunigai kviečia maldai už tiesos apie šeimą išsaugojimą Lietuvos įstatymuose

Šiomis dienomis Lietuvoje siekiama įteisinti homoseksualiais santykiais paremtas civilines sąjungas ar partnerystes. Dėl šių iniciatyvų susi...

kard. Sigitas Tamkevičius. Krikščioniškoji tapatybė

  Kai per televiziją matome Rusijos prezidentą, dalyvaujantį šv. Velykų apeigose, o Ukrainoje žudantį nekaltus žmones, iškart suvokiame, kad...

kard. Sigitas Tamkevičius. Pašauktieji į amžinąjį gyvenimą

Vykstant karui Ukrainoje, kur žudomi visiškai nekalti žmonės, net vaikai, natūraliai kyla klausimų: kur yra Dievas? Jei jis yra mylintis Tėv...

kard. Sigitas Tamkevičius. Prisikėlusiojo klausimas: „Ar myli mane?“

Vienas iš pačių įdomiausių ir spalvingiausių žmonių, buvusių Jėzaus artumoje, yra apaštalas Petras. Jo asmenyje susipina gilus tikėjimas, ka...

Viktoras Oberas. „Konservatyvus Prancūzijos jaunimas siekia atkurti Europos šaknis“

www.laikmetis.lt Pagaliau turiu privilegiją ne apgailestauti dėl Vakarų nuosmukio, bet nudžiugti dėl augančio pasipriešinimo judėjimo. Konkr...

kard. Sigitas Tamkevičius. Dievo gailestingumo sekmadienis

2000 metais popiežius šv. Jonas Paulius II, atsiliepdamas į šv. Faustinai išsakytą Jėzaus norą, kad pirmasis sekmadienis po šv. Velykų būtų ...

index