Irena Petraitienė. Ilgamečio Vatikano radijo lietuviškų laidų vadovo drama

Vatikano radijo lietuviškų laidų vyr. redaktorius kun. dr. V. Kazlauskas. Avikilų muziejaus nuotrauka. Sukanka 100 metų, kai 1919 m. ru...

index