Laurynas Peluritis. Apie įvairius apgaulės pavidalus

Skaitytojų dėmesiui skelbiame filosofijos studento ir „Naujojo Židinio-Aidų“ vadybininko-platintojo Lauryno Peluričio viešus pamąstymus ...

index