Prisijunkite prie mūsų!

Kiekvienam svarbiam žingsniui ar darbui reikia drąsos. Ji būtina ir tada, kai ruošiesi imtis politikos. Veikti valstybės labui yra kiekvien...

Kiekvienam svarbiam žingsniui ar darbui reikia drąsos. Ji būtina ir tada, kai ruošiesi imtis politikos. Veikti valstybės labui yra kiekvieno piliečio pareiga, tačiau veikiant neapgalvotai dažniausiai pridaroma daugiau žalos, nei naudos. Jaunimo sambūryje „Pro Patria“ kartu mokomės mąstyti ir veikti valstybiškai. Universitete įgyjamos žinios dažniausiai lieka „teorinės“ – atsietos nuo kasdienio rūpesčio savo valstybe, už kurią visi esame asmeniškai atsakingi. „Pro Patria“ kviečia rasti pasitikėjimo savo žiniomis ir įsitikinimais bei drąsos veikti teisingesnės ir žmogaus gėrio siekiančios valstybės labui. Vedini pasitikėjimo, besiremiančio laisve, buriame jaunimą, norintį kurti teisingą ir laisvą Lietuvos valstybę.

Jaunimo sambūryje „Pro Patria“ Jūs:

·  atrasite galimybes išmokti profesionaliai analizuoti politiką;
·  išmoksite rengti viešus komentarus;
·  išbandysite save įdomioje organizacinėje veikoje;
·  dalyvausite diskusijose ir renginiuose aktualiomis temomis;
·  ugdysite būdo bruožus ir įgūdžius, reikalingus patriotiškiems piliečiams;
·  išmoksite atpažinti kaip ir kurios pasaulinės tendencijos pasireiškia Lietuvoje.

Manome, kad Lietuva turėtų išlikti moderni nacionalinė valstybė, gebanti plėtoti savo unikalią kultūrą, visapusiškai įtvirtinti savo nepriklausomybę, būti atvira mokslo naujovėms, leidžiančioms jai stiprėti ekonomiškai. Siekiame prie to prisidėti savo veikla, ugdydami jaunosios kartos politinį sąmoningumą ir pilietinę atsakomybę už tautos ir valstybės dabartį bei ateitį. Asmeniškai vadovaujamės ir praktine veikla skleidžiame Lietuvos Respublikos Konstitucijoje deklaruojamus asmens laisvės, atsakomybės ir suverenios demokratinės valstybės principus.

Atsiliepiančius į mūsų kreipimąsi ir norinčius veikti drauge, kviečiame rašyti adresu [email protected]

static_page