Šv. Juozapas. Rankos prie darbo, širdis prie Dievo

Pro Deo et Patria Šventasis Bernardas skelbia, kad šventajam Juozapui buvo suteikta tokia malonė, kokios veltui ilgėjosi kunigaikščiai ...

Kun. Robertas Urbonavičius. Dailidė iš Nazareto

Gavėnios kelionėje sutinkame šventąjį Juozapą – vieną iš žemiškosios Trejybės asmenų, tarsi netinkantį šiam liturginiam metui, nes mes da...

Kun. Robertas Urbonavičius. Stovintis šešėlyje

Iš aukštybių rasokite, dangūs,  išlykite, debesys, Teisųjį!  Tegul atsiveria žemė  ir Gelbėtoją mums išdaigina. (Mišių introitas)...

Kun. Robertas Urbonavičius. Ite ad Ioseph: nuo Nazareto dailidės iki Bažnyčios globėjo

„Faraonas tarė savo dvariškiams: „Argi galėtume rasti kitą panašų į jį – vyrą, taip apdovanotą Dievo dvasia?“ Faraonas tarė Juozapui: „...

index