Kariuomenės vadas Jonas V. Žukas. Lenkiame prieš Jus savo vėliavas, Tamsta Generole

KAM nuotr. Šeštadienį atidavėme paskutinę pagarbą Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Ginkluotųjų pajėgų vadui ir Lietuvos laisvės kovos są...

Povilo Žumbakio pokalbis su generolu Jonu Vytautu Žuku

Kam.lt nuotrauka Kviečiame pasiklausyti JAV lietuvio advokato Povilo Žumbakio pokalbio su Lietuvos kariuomenės vadu generolu majoru J...

Kariuomenės vadas Jonas Vytautas Žukas. Penkias Ukrainos pamokas jau išmokome, liko dar viena

Kam.lt nuotrauka Valstybės gynimo taryba nusprendė penkeriems metams grąžinti 19–26 m. jaunuolių šaukimą į privalomąją pradinę karo ta...

index