Mirė JAV lietuvis, ekonomistas Algimantas Pranas Gureckas

Balandžio 20 dieną mirė Algimantas Petras Gureckas, ekonomistas, teisininkas, diplomatas,  JAV lietuvių visuomenės veikėjas. A. Gurec...

index