Petras Daugintis. Siekiant socialinio teisingumo ekonomijoje (IV)

Praeitos teksto dalys: I-oji dalis II-oji dalis III-oji dalis Siūlymas naujo amerikiečių eksperimento Šiame vyskupų ganytojiškam...

Petras Daugintis. Siekiant socialinio teisingumo ekonomijoje (III)

Socialinis teisingumas — ekonominį gyvenimą tvarkantis principas Pijus XI savo "Quadragesimo anno" enciklikoje šitaip išk...

Petras Daugintis. Siekiant socialinio teisingumo ekonomijoje (II)

Socialinio teisingumo samprata Pagal Katalikų Bažnyčios socialinį mokymą žmogaus teisės ir pareigos bendruomeniškai ūkiškame gyveni...

Petras Daugintis. Siekiant socialinio teisingumo ekonomijoje (I)

Dauguma lietuvių jau yra JAV, Kanados ar kitų Vakarų kraštų piliečiai. Jaunosios kartos gi yra pilnai įsijungusios į tų kraštų ūkinį, kul...

Petras Daugintis. Dirbančiųjų teisės ūkinėje - socialinėje demokratijoje (II)

Ankstesnę teksto dalį galite rasti čia *** III. Solidarizmas ir solidaristinė santvarka ekonominėje srityje Ekonominė, ūkinė sri...

Petras Daugintis. Dirbančiųjų teisės ūkinėje - socialinėje demokratijoje (II)

II. Solidaristinė santvarka ir demokratija Šiame rašinyje apie solidaristinę santvarką ir jos įgalinamą ekonominę bei socialinę dem...

Petras Daugintis. Dirbančiųjų teisės ūkinėje - socialinėje demokratijoje (I)

1989 m. pavasarį gavau iš Brazilijos naują knygą: Claudio Nascimiento Rosa Luxemburgo e solidarnošč. Autonomia operaria e autogestao soc...

index