Popiežius Leonas XIII. Apie žmogaus laisvę

Garbingieji Broliai, Pasveikinimas ir Apaštališkasis Palaiminimas Įžanga Laisvė yra kilniausia gamtos dovana. Ji neužtink...

Popiežius Leonas XIII. Apie krikščionišką valstybės santvarką

Garbingieji Broliai,  Pasveikinimas ir Apaštališkas Palaiminimas Nemirtingasis gailestingojo Dievo kūrinys Bažnyčia, savaime ir p...

index