Monsinjoro Alfonso Svarinsko paskutinė valia neįvykdyta

sesuo Monika su Ritone Šalkauskiene  2023 metų pabaigoje, gruodžio mėnesį, kaip visada, nutariau aplankyti savo giminaitę vienuolę ses. Moni...

Kun. Nerijus Pipiras. Lietuva - tai sąžinė

Žodis prie monsinjoro Alfonso Svarinsko kapo 2023-07-15 Valanda, kada mes čia susirenkame, yra šventa valanda. Iš visų Lietuvos kampelių ate...

Erika Drungytė. Karys yra karys

Šis pasaulis (žmogaus akimis) sudarytas iš opozicijų. Tačiau yra ne visai taip. Jeigu buvo šventas Jurgis su ietimi rankoje, tai turėjo atsi...

Kviečiame į Lietuvos laisvės kovotojų atminimo šventę A. Svarinsko partizanų parke

Šių metų liepos 15 dieną (šeštadienį) mons. Alfonso Svarinsko įkurtame Didžiosios Kovos apygardos partizanų parke (Ukmergės raj., Vidiškių s...

Viduklėje sausio 21 dieną bus prisimintas mons. A. Svarinskas

Sausio 21 d., šeštadienį, 13 val. Viduklės bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios už mons. Alfonsą Svarinską. Tą dieną - Jo gimtadienis, o saus...

kun. Mindaugas Martinaitis. Kalba prie monsinjoro Alfonso Svarinsko kapo

Mielas ir brangus Monsinjore Alfonsai Svarinskai, Mieli ir brangūs čia palaidoti partizanai, Lietuvos laisvės gynėjai. Atvažiavome šiandien ...

Nerijus Pipiras. Gyva tauta kol gyva jos atmintis

(Kalba, sakyta Ukmergės rajone, dukstynos kapinėse, prie monsinjoro Alfonso Svarinsko kapo, 2020 – 07 – 04) „Ieškojau tėviškės tam...

Vysk. Jonas Kaunecko žodis iš mons. Alfonso Svarinsko kunigystės 65 metų jubiliejaus

Kodėl mes čia susirinkome? Čia mus specialiai sukvietė vyskupas Pranciškus Ramanauskas ir monsinjoras Alfonsas Svarinskas. Jų suokalbis s...

Kaip vysk. Pr. Ramanauskas Abezėje kun. A. Svarinską įšventino kunigu

Iš  „ Nepataisomasis. Mon. Alfonso Svarinsko atsiminimai, I dalis “ , 2014, 133-137 Kunigystės šventimai Iki Stalino mirties iš lag...

Jonas Čeponis-Vaidevutis. Prisiminimai apie mūsų kovą

Skaitytojams skelbiame Kūčių dieną mirusio partizano Jono Čeponio-Vaidevučio prisiminimus iš knygos NEPATAISOMASIS. VARDAN DIEVO, TĖVYNĖS...

index