Zigmas Kairaitis. Geografija – humanitarikos užribyje?

Klaustuko galėtų ir nebūti, kadangi šį teiginį galima laikyti kaip faktą. Tai įrodo pastarojo meto vykę įvairūs forumai, diskusijos: Lituani...

Zigmas Kairaitis. Vieta ir bevietiškumas Lietuvos švietimo geopolitikoje

Dr. Zigmas Kairaitis Mokslo Lietuva, 2021 nr. 3, 4. Švietimas visada susijęs su ateities vizijomis, vis idealesnio pasaulio siekiais ir vaiz...

index