Kankinio signataro Prano Dovydaičio gyvenimas

artuma.lt Straipsnis skelbtas liepos-rugpjūčio mėnesių „Artumos” numeryje. 1886 m. pabaigoje Višakio Rūdos valsčiuje, Marijampolė...

index