Raimundas Lopata. „Istorijos politikos tikslas - užtikrinti tautos ir valstybės tęstinumą“

Seimui ruošiantis ir vėl svarstyti Tautos istorinės atminties įstatymą (po svarstymo įstatymas grąžintas tobulinti), grupė Vilniaus unive...

index