Kunigai kviečia maldai už tiesos apie šeimą išsaugojimą Lietuvos įstatymuose

Šiomis dienomis Lietuvoje siekiama įteisinti homoseksualiais santykiais paremtas civilines sąjungas ar partnerystes. Dėl šių iniciatyvų susi...

Kun. Gabrielius Satkauskas: „Tebūsiu naudingas įrankis ten, kur labiausiai reikės“

Jono Satkausko nuotr. ateitieszurnalas.lt 2018 m. balandžio 21 d. ateitininkas Gabrielius Satkauskas priėmė kunigystės šventimus iš...

Gabrielius Satkauskas. Reaguoti (,) nereikia (,) tylėti LGBT klausimu

Nors Baltic Pride eitynės jau praėjo, tačiau daugybei katalikų dar vis išlieka dilema, kaip geriau elgtis homoseksualizmo propagavimo ak...

Gabrielius Satkauskas. Katalikiškosios inteligentijos saulėtekis

Neseniai kalbėjausi su viena katalikiško knygyno darbuotoja. Ji man prasitarė, kad knygų pardavimai yra labai menki. Tuomet jos paklausi...

Gabrielius Satkauskas. Kur dingo Šeimadienis arba krikščionybės marginalizacija žiniasklaidoje

Dar kai kas pamename, kai Italijoje vyko karštos diskusijos dėl kryžių nukabinimo katalikiškose mokyklose, nes tai esą žeidžia kitų reli...

Gabrielius Satkauskas. Kodėl krikščionis negali būti optimistas?

Mūsų Dievas yra Kareivijų Viešpats, todėl krikščionis negali būti optimistas, nes tai žemiškuosiuose mūšiuose nepadės. Ypač šiandienos mū...

Gabrielius Satkauskas. Riterio malda

Spalio mėnesį Bažnyčia ragina tikinčiuosius kiekvieną dieną kalbėti rožinį. Kodėl turėtume atsiliepti į šį kvietimą? Nes galime matyti kai...

Gabrielius Satkauskas. Ateitininkų kovos taktika

Ateitininkų tėvo prof. Prano Dovydaičio siekis buvo nukreipti visą mūsų tautą krikščioniško tobulėjimo ir laisvės keliu. Jis buvo įsitik...

index