Lietuvos polonizacijos istorija kalbos aspektu

Lietuviai iki 15 a. gyveno senosios baltų žemės viduryje, iš visų pusių apsupti giminiškų genčių. Su lenkais tada jie nesiribojo – skyrė vak...

Zigmas Zinkevičius. Lenkiškai kalbantys lietuviai

Juos vadiname įvairiai: tiesiog lenkais, Lietuvos lenkais, etniniais lenkais, Vilnijos autochtonais ir dar kitaip. Iš tikrųjų tai yra len...

Zigmas Zinkevičius. Balstogės krašto pavardės. Slavizacijos apybraiža

bernardinai.lt nuotr. alkas.lt Pratarmė Kokiame plote senovėje buvo kalbama lietuvių ir apskritai baltų kalbomis, rodo baltiškų...

Zigmas Zinkevičius. Suvalkų ir Augustavo krašto pavardės. Polonizacijos apybraiža (II)

bernardinai.lt nuotr. alkas.lt Kadangi pavardžių formavimosi laikais Lietuvos valstybinių įstaigų rašomoji kalba buvo vadinamoji kan...

Zigmas Zinkevičius. Suvalkų ir Augustavo krašto pavardės. Polonizacijos apybraiža

bernardinai.lt nuotr. www.alkas.lt 2009 m. birželio mėnesį Lietuvių kalbos instituto darbuotojas Kazys Garšva autoriaus dėmesį atkrei...

Jonas Kauneckas. Akademike Zigmai, atvykau į Tavo laidotuves padėkoti Dievui už Tave

propatria.lt nuotrauka  Prieš kelias dienas žemiškąją kelionę baigusio iškiliausio Lietuvos kalbininko akademiko Zigmo Zinkevičiaus lai...

Zigmas Zinkevičius. „Gana žemintis“

bernardinai.lt nuotrauka  Prisimindami iškiliausią šalies kalbininką su skaitytojais dar kartą dalijamės paskutiniu jo interviu.  ...

Mirė žymus kalbininkas Zigmas Zinkevičius

bernardinai.lt nuotrauka www.alkas.lt Antradienį, eidamas 94-uosius metus, Vilniuje mirė akademikas, žymus Lietuvos kalbininkas, ba...

Zigmas Zinkevičius. Prie lituanistikos židinio (II)

Bernardinai.lt nuotrauka  Ištraukos iš akademiko Zigmo Zinkevičiaus knygos “Prie lituanistikos židinio”, kur rašoma apie labai sunkų, n...

index