Sigitas Birgelis. Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas. Vėl Lenkijoje (III)

Partizanų būryje antras iš kairės stovi Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas punskas.pl Pirma dalis – ČIA , antra – ČIA . Trečią kartą Jurg...

Sigitas Birgelis. Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas. Prasiveržimai į Lenkiją (II)

Rimvydas su Skirmantu pakeliui į Lenkiją punskas.pl I dalis - ČIA . Yra žinomi 3 dokumentuoti Jurgio Krikščiūno-Rimvydo prasiverž...

Sigitas Birgelis. Partizanas Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas (I)

Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas punskas.pl 2019 metais minime Jurgio Krikščiūno-Rimvydo 100-ąsias gimimo ir 70-ąsias žūties metines. Ap...

Sigitas Birgelis. Vyskupas Antanas Baranauskas tautinių konfliktų sūkuryje

Vyskupai: M. L. Paliulionis, K. Beresnevičius, A. Baranauskas. Nuotrauka iš Kauno arkivyskupijos kurijos archyvo punskas.pl Apie Se...

Sigitas Birgelis. Užmiršti Lietuvos savanoriai

Jono Murausko kapas Punsko senosiose kapinėse. punskas.pl nuotr. punskas.pl Lietuvos valstybės 100-mečiui 2018-iesiems baigiant...

Sigitas Birgelis. Grįžta traukinys

Po dvejų metų pertraukos į Lietuvą (per Trakiškes) vėl važiuos traukinys „Hańcza“. Jis sujungs senąją Lenkijos sostinę Krokuvą su Mockav...

index