Juozas Venckus. Komunizmo pagrindai (XII) Krikščionių pareigos komunistų atžvilgiu

Vienuoliktą teksto dalį rasite čia *** Katalikas, kalbėdamas apie komunizmą, turi išvengti dviejų klaidų: nekalbėti prieš komunistus...

Juozas Venckus. Komunizmo pagrindai (XI) Komunizmo ir krikščionybės panašumai ir skirtumai

Dešimtąją teksto dalį rasite čia *** Juozapas de Maistre, kuris pergyveno prancūzų revoliuciją, parašė šituos pranašiškus žodžius...

Juozas Venckus. Komunizmo pagrindai (X) Kominternas ir kominformas

Devintąją teksto dalį rasite čia *** Leninas yra pasakęs, kad žmonių masės savaime netaptų komunistais ir pačios nekurtų komunis...

Juozas Venckus. Komunizmo pagrindai (IX) Kovotojai už komunizmą

Aštuntąją teksto dalį rasite čia *** Rašydami apie komunizmą ne vieną kartą paminėjome kovotojus už komunizmą, priminėme, kada ji...

Juozas Venckus. Komunizmo pagrindai (VIII) Kova prieš komunizmą

Septintąją teksto dalį rasite čia *** Kadangi marksizmas veda kovą prieš religiją visu frontu, visomis priemonėmis ir visokiais ...

Juozas Venckus. Komunizmo pagrindai (VII) Komunizmo kovos būdai

Šeštąją teksto dalį rasite čia *** Leninas visą laiką buvo tos nuomonės, kad komunizmas turi turėti savo filosofiją. Jis pats la...

Juozas Venckus. Komunizmo pagrindai (VI) Marksizmo - leninizmo kritika

Penktoji teksto dalis *** Komunizmą galima nagrinėti įvairiais atžvilgiais. Į komunizmą galima žiūrėti, kaip kad žiūri koks fabr...

Juozas Venckus. Komunizmo pagrindai (V) „Dievas persekioja mane”

Ketvirtąją teksto dalį rasite čia *** Dostojevskio romanuose yra vienas tipas, kuris, vesdamas labai margą gyvenimą, labai daug k...

index