Janas Widackis. Sukapos mus varnos ir krankliai

Visi susimokė prieš mus, lenkus. Buvę okupantai vis dar kėsinasi į mūsų nepriklausomybę. Vokiečiai ant mūsų kailio išbando naują masinių žud...

index