Vysk. Pranciškus Petras Būčys. Tiesa

fsspx.lt Pranciškus Petras Būčys (1872–1951) buvo Lietuvos Rytų apeigų (unitų) vyskupas, teologas, marijonų generolas, Lietuvių katal...

index