Kun. Robertas Urbonavičius. Mano tauta, ką aš tau padariau?

Kristus dėl mūsų tapo klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties.  Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą,  kilniausi...

index