Popiežius Leonas XIII. Apie žmogaus laisvę

Garbingieji Broliai, Pasveikinimas ir Apaštališkasis Palaiminimas Įžanga Laisvė yra kilniausia gamtos dovana. Ji neužtink...

Benediktas XVI. Apie principus, kuriais privalu vadovautis viešajai valdžiai

Komentuodamas Luko evangeliją, šventasis Ambraziejus primena, kad „galios institucija taip kyla iš Dievo, kad tas, kuris ją vykdo, pats...

Pijus XII. Krikščioniškoji sąžinė asmeniniame ir visuomeniniame gyvenime

Tėvai turi auklėti vaikų sąžinę Šeima yra naujos gyvybės gimimo ir vystymosi lopšys, kuri, kad nežūtų, turi būti rūpinama ir auklėjam...

Popiežius Pijus XI. Apie visuomeninės tvarkos atnaujinimą (Quadragesimo Anno) (V)

I dalis –  ČIA , II dalis –  ČIA , III dalis –  ČIA , IV dalis – ČIA . *** IV. Gydomosios priemonės Tam apgailėtinam sielų nuost...

index