kun. Edmundas Naujokaitis. „Bažnyčios krizė turi vardą – tai neomodernizmas“

www.katalikutradicija.lt Interviu su Šv. Pijaus X brolijos kunigu Edmundu Naujokaičiu. Kalbino Marius Parčiauskas. Ačiū, kad sutikote su mum...

2144 parašus surinkusi peticija dėl Rusijos paaukojimo įteikta Lietuvos vyskupams

Kovo 16 dieną Lietuvos vyskupų konferencijai įteikta 2060 Lietuvos tikinčiųjų, 39 kunigų ir 45 vienuolių pasirašyta peticija , prašanti vysk...

Lietuvos vyskupai raginami palaikyti Ukrainos vyskupus dėl Rusijos paaukojimo Nekaltajai Marijos Širdžiai

Lietuvos tikintieji ir dvasininkai kreipiasi į šalies vyskupus, prašydami paremti Ukrainos lotynų apeigų vyskupus, kurie išsiuntė popiežiui...

Kun. Nerijus Pipiras. Bronius Laurinavičius: Tiesos Skambesio Vedamas

Kalba, pasakyta kunigo Broniaus Laurinavičiaus žūties vietoje, minint keturiasdešimtąsias žūties metines, 2021 – 11-25 Lapkritis. Prieš ketu...

Garsioji knyga „Liberalizmas yra nuodėmė“ – jau ir lietuviškai

Kun. Félix Sardà y Salvany, „Liberalizmas yra nuodėmė“. Tradere, 2021. – 178 p. Spalio pradžioje Lietuvos skaitytojus pasiekė garsiosios kun...

Šiluvos deklaracija (kvietimas pasirašyti)

PASIRAŠYTI DEKLARACIJĄ Kiekvienas žmogus trokšta būti laimingas. Kūrėjas dovanojo mums protu ir laisvės galia pažymėtą prigimtį, kurią ...

Virš 500 žmonių pasirašė laišką Lietuvos vyskupams dėl Komunijos dalijimo būdo

528 tikintieji iš visų Lietuvos vyskupijų Lietuvos Vyskupų Konferencijai (LVK) išsiuntė laišką , kuriame klausia, ar pasibaigus COVID-19 ...

Paskelbtas viešas laiškas Lietuvos vyskupams dėl šv. Komunijos dalijimo būdo

Balandžio 27 d. Lietuvos Vyskupų Konferencija (LVK) paskelbė sprendimą vėl aukoti viešas šv. Mišias, išskyrus sekmadieniais. Šiuo sprendi...

Zigmas Tamakauskas. Velykos – Kristaus Prisikėlimo šventė: tada ir dabar

1989 m. kovo mėnesį su buvusios Kauno 21-osios vidurinės mokyklos mokytojų grupe lankydami Nepriklausomybės kovų vietas, užsukome ir į Ši...

Neteisingai apkaltintas kardinolas Pellas – laisvas žmogus

Antradienį Australijos Aukščiausiasis teismas išteisino George‘ą Pellą. Vienbalsiu teisėjų sprendimu buvo patenkintas ieškinys, reikalauj...

Vytautas Vyšniauskas. Sistemingos patyčios iš Bažnyčios tarnauja Europos islamizacijai

A. Kuliešio nuotrauka Antilenkiškas ir antikatalikiškas pasityčiojimas iš Turgelių parapijos (Šalčininkai) tikinčiųjų ir visos Bažnyčio...

index