Albertas Daugirdas. Visuomenė turi rūpintis, kad 1940-ųjų klaidos nepasikartotų

Kokių teigiamų permainų įvyko krašto gynyboje po to, kai šių metų pradžioje Lietuvos politikai pradėjo viešai rūpintis krašto saugumu? ...

Albertas Daugirdas. Valdžia toliau imituoja rūpestį kariuomene

Atsargos majoras Albertas Daugirdas — Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus valdybos pirmininkas ...

index