Genovaitė Gustaitė. Arkivyskupo Jurgio Matulaičio portretas

www.bernardinai.lt „Nustojome didžiausio žmogaus, kurį mūsų tauta kada nors yra turėjusi [...]“. (Iš nekrologo apie Jurgį Matulaitį.)...

index