Iš Rytų Lietuvos lenkinimo istorijos: Vincas Martinkėnas. Vilniaus ir jo apylinkių čiabuviai

Vincas Martinkėnas V. Martinkėnas, V. Vilniaus ir jo apylinkių čiabuviai , Vilnius, 1990, 25 p. Ištraukos. 1940 metais, kai dirbau ...

Iš Rytų Lietuvos lenkinimo istorijos: lietuviškų mokyklų naikinimas Gervėčių apylinkėse

Vincas Martinkėnas Ištraukos iš Vinco Martinkėno straipsnio „Kova dėl mokyklos 1919–1939 m.“ (Gervėčiai. Vilnius: Mintis, 1989, p. 50–5...

index