Kęstutis Starinskas. Šv. Kazimieras - tarp valdovų ir pavaldinių

„Iš tokio aukšto luomo ir karališkos kilmės šventojo jaunikaičio imkime... skaistumo ir kitų dorybių pavyzdį ir modelį. Ir juo labiau jo ...

Kun. Robertas Urbonavičius. Ne toks Kazimieras (pamąstymai)

Klausykitės tad, karaliai, ir supraskite; mokykitės jūs, plačiosios žemės viešpačiai! Išgirskite jūs, kurie valdote gyventojų mases ir di...

index