Mirė vyskupas Jonas Boruta

Antradienį, eidamas 79-uosius metus, mirė Telšių vyskupas emeritas, antisovietinio pogrindžio dalyvis Jonas Boruta.  Trečiadienį, gruodžio 2...

index