Petras Plumpa. M. Valančius ir knygnešystė

tiesos.lt Kiekviena tauta, gentis, šeima ar žmogus savyje nešioja didžiulius sąmoningos ir posąmoninės atminties lobius, paveldėtus...

Petras Plumpa. Laisvė ieško gyvenimo tikslo

propatria.lt nuotrauka  Bendraujant su partizaninio, o vėliau kultūrinio antisovietinio pasipriešinimo dalyviais, retai kada tekdavo di...

Petras Plumpa. Pašarvota tiesa

propatria.lt nuotrauka  Jau praėjo kelios savaitės nuo tos Sausio dienos, kai s.N.Sadūnaitė Seime pasakė savo gyvą Tiesos žodį apie Lie...

Petras Plumpa. Levo Karsavino svajonė

Iki 1922 m. Levą Karsaviną dera prisiminti ne tik todėl, kad jis per 20 metų dėstė Lietuvos aukštosiose mokyklose, bet ir įvertinant...

index