Martynas Pilkis. Pamokos iš septyniasdešimt metų vyresnio bičiulio

In memoriam tėvui Vaclovui Aliuliui. Antradienio rytą vos gavęs SMS apie brangaus tėvelio Vaclovo Aliulio mirtį pakeičiau jam skirtą...

Vaclovas Aliulis. Prošvaistę matau jaunojoje kartoje

Šiąnakt, eidamas 95-uosius metus, mirė kunigas marijonas Vaclovas Aliulis. 1944 m. įšventintas į kunigus, V.Aliulis kunigavo Varėnoje, ...

index