Jonas Kačerauskas. Dėl tautos nykimo kalta ne tik emigracija

Ne vieno vyresnio amžiaus žmogaus vaizduotėje vis išnyra 1918–1940 metų Lietuva. Būdavo, eini dulkėtais keliais, vieškeliais. Visur sody...

index