Marius Parčiauskas. Lepanto mūšis už katalikybės kūną ir kraują

Lucas Valdes, „Lepanto mūšis“, Sevilijos Šv. Marijos Magdalenos bažnyčia S traipsnis perskelbiamas iš Katalikų Tradicijos Contribee platform...

Raymond Ibrahim. Katalikų lyderiai išduoda Marijos garbę už Mahometo pritarimą

Tie patys žmonės, kurie atnešė jums „abrahamizmą“ - mintį, kad judaizmas, krikščionybė ir islamas yra labai susiję, susiaurino savo požiūrį...

Kard. Raymond Leo Burke. Sumaištis Bažnyčioje

Tiksliausia sąvoka, apibūdinanti dabartinę Bažnyčios būklę, yra sumaištis; sumaištis, kuri dažnai veda į klaidą. Ši sumaištis neapsiriboja v...

Peter Kwasniewski. Kodėl gitarų muzika neturėtų skambėti katalikiškose Mišiose

„Ir nesekite šiuo pasauliu, bet pasikeiskite atsinaujindami dvasia, kad galėtumėte suvokti Dievo valią, – kas gera, tinkama ir tobula.“ ...

Peter Kwasniewski. Trūkio lex orandi tradicijoje pavyzdys: Gavėnios sekmadienių epistolės

Vienas iš labiausiai stulbinančių skirtumų, liudijančių trūkį ir netęstinumą tarp tradicinių lotyniškų Mišių ir Pauliaus VI Mišių, matyti...

Kun. Edmundas Naujokaitis. Dieviškoji malonė ir žmogaus laisvė

Propatria.lt nuotr. Pirmaisiais krikščionybės amžiais Viešpats maloningai apsaugojo vakarinę Katalikų Bažnyčios dalį nuo didelių erezij...

index