Kun. Paulius Vaineikis. Kovoti su melu ir Tautos kiršinimu

Didelė pagarba ir padėka Nacionaliniam Susivienijimui bei visiems Lietuvos žmonėms už palaikymą sunkią valandą , kai buvau užpultas LGBT, jų...

Nacionalinis susivienijimas. Pareiškimas dėl tikėjimo laisvių ir kun. Pauliaus Vaineikio persekiojimo

PAREIŠKIMAS  DĖL TIKĖJIMO LAISVIŲ SUVARŽYMO KRETINGOS PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJOJE  IR GIMNAZIJOS KAPELIONO PAULIAUS VAINEIKIO PERSEKIOJIMO Iki 2...

index