Kun. Robertas Urbonavičius. Tas, kuris rodo gailestingumą

Betgi mane – kenčiantį ir nelaimingą globoki ir gelbėki, Dieve! (atliepiamoji psalmė) Palyginimas apie gailestingąjį Samarietį, s...

index