Karolina Šiaulytė. Buvau įaugęs savon tauton neatplėšiamai

Minint dr. Juozo Girniaus 100-ąsias gimimo metines, VU TSPMI buvo surengta konferencija  šio iškilaus filosofo asmenybei, gyvenimui ir p...

Karolina Šiaulytė. Dienos nebūtin pasvirę

Mano dienos nebūtin pasvirę. Aš keliauju rudenio taku. Ir gryniausio aukso vainiku Mano kaktą puošia lapai mirę. Bronius Kriv...

index