Petras Šidagis. Apie pilietybę, kaip pirmagimystę ir palaiminimą

Biblija, Pr, 25 sk.: Kartą Jokūbui verdant sriubą, Ezavas parėjo iš laukų. Jis buvo labai išalkęs. Ezavas tarė Jokūbui: „Labai prašau duo...

Petras Šidagis. Lietuvos pozicija santykiuose su Lenkija ir Rusija

Gilų pėdsaką Rytų Lietuvoje paliko mūsų karų su kaimynais istorija: tai žiauri Rusijos invazija ATR laikais, kada 1655 m. buvo sudeginta ...

Petras Šidagis. Apie empatijos ugdymo svarbą

„Trijų raidžių“ įteisinimas politikams iš pirmo žvilgsnio atrodo nereikšminga, dėmesio neverta problema, pagarbos ženklas Lenkijai ir mūs...

Petras Šidagis. Lietuvos tautinė pilietinė politika (kairiojo liberalizmo kritika)

Preambulė . Šio straipsnio apie Lietuvos tautinę pilietinę politiką parašymas man buvo kūrybinis darbas, panašus į atsargų ėjimą lynu, nu...

index