Kauno Kristaus prisikėlimo bazilikoje - Algirdo Martinaičio oratorijos premjera

Ateinantį šeštadienį, 2023 m. rugpjūčio 5 d., 19.00 val., Kaune, Kristaus Prisikėlimo bazilikoje, pirmą kartą bus atliekama nacionalinės pre...

Algirdas Martinaitis. Išsižadėtoji žemė virsta karo lauku

S. Žumbio nuotr. Dalinamės interviu su žinomu kompozitoriumi, poeto Marcelijaus Martinaičio broliu Algirdu Martinaičiu, kuriame aptaria...

index