Thomas Hylland Eriksen. Visuomenės tautiškumo klausimu – pasidalijusios

Jau nuo Pirmojo pasaulinio karo laikų mokslininkai prognozavo tautiškumo silpnėjimą, pasauliui panašėjant dėl globalizacijos atrodė, jog...

index