Stasys Yla. Paskutinis atodūsis (Jonas Noreika-Vėtra)

Ištrauka iš kunigo, politinio kalinio Stasio Ylos atsiminimų apie kalinimo nacių Štuthofo koncentracijos stovykloje metus knygos „Žmonės ...

Julius Šalkauskas. „Važiuos tankai, tegu – jei reikės, tai ir žūsiu“

Kaip skelbia LRT.lt, kovo 18-ąją dieną mirė fizikas, aktyvus visuomenininkas, publicistas, skautas, ateitininkų ir „Ateities“ žurnalo bič...

Julius Šalkauskas. Liberalizmas: pasaulėžiūros krizė Lietuvoje

Propatria.lt nuotrauka Straipsnis pirmąsyk paskelbtas 2006 m. ir skirtas Stasio Šalkauskio gimimo 120 metų sukakčiai. Julius Šalkauskas...

Julius Šalkauskas. Apie Vytauto Sinicos straipsnį „Ateityje“

Su dideliu įdomumu perskaičiau Vytauto Sinicos straipsnį „Pasirinkimas – dėtis prie tikėjimo naikintojų arba priešintis“ . Straipsnis y...

Julius Šalkauskas. Kultūros optimizavimas

Kaip žinoma, kultūros ministras Šarūnas Birutis viešai išsižadėjo tekste cituojamų žodžių apie miestelių bibliotekų naikinimą, teigdama...

Julius Šalkauskas. Liberalizmas ir krikščionybė

Liberalizmo terminas naudojamas įvairia prasme. Juo žymimų  politinių partijų, ir visuomeninių judėjimų ar organizacijų ideologijos ana...

index