Seime bus minimos Parlamento gynėjo Artūro Sakalausko žūties metinės

Rugpjūčio 21 d., trečiadienį, vyks paskutinės Lietuvos okupacijos aukos, kario savanorio, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-At...

index