Paulius Kruopis. Istorija griaus ar statys Lietuvos valstybę?

Praėjusių metų rugsėjo mėnesį Biržų pilyje įvyko lituanistų ir istorikų konferencija „Lietuvos pasakojimas mokykloje: kokį turime, kokį ...

Paulius Kruopis. Už Nepriklausomybę kovojo tik rezistentai

Daugelis skaitytojų gali suglumti ir nesutikti su teiginiu, kad praeityje tik rezistentai kovojo už Lietuvos valstybės atkūrimą. O kur tuom...

Paulius Kruopis. Prisikėlę „Devynbėdžiai“ kviečia keltis ir mus

Legendinis režisierius Juozas Miltinis atvykęs į Panevėžį Sovietų Sąjungos okupacijos metais ir čia įkūręs garsųjį teatrą pavertė šį miestą...

Paulius Kruopis. Kaip Vilnių atgavome ir kaip jį išsaugosime?

1939-ųjų metų spalio 28 diena – iš tiesų, yra viena svarbiausių mūsų valstybės datų. Toji diena, kai ilgai Lenkijos ir Rusijos imperijos...

Paulius Kruopis. Kada pradėsime spręsti emigracijos problemą Lietuvoje?

Diskusijos šia tema su teisininku, migracijos klausimų ekspertu Dainiumi Paukšte ir buvusiu emigrantu Liudu Urbonu klausykitės „Laisvosios ...

Paulius Kruopis. Lietuvių tautą griaunantis istorijos institutas

Lietuvos istorijos institutas dar rudenį išleido monografiją „Epochas jungiantis nacionalizmas: tautos (de)konstravimas tarpukario, soviet...

Paulius Kruopis. Nuo ko reikia saugoti laisvės kovų istoriją?

Sausio 13-oji - tai diena, kai iš naujo gimė lietuvių tauta. Praliejo daug kraujo, patyrė daug kančių, tačiau Lietuvos valstybę atkūrė. I...

Paulius Kruopis. Tikėjimas kaip šventė ir realybė

Prieš kelias savaites praėjusios Lietuvos jaunimo dienos 2013 (LJD) Kaune sukėlė minčių apie tai, kokiu tikslu katalikiškas jaunimas susirin...

index