Kun. Edmundas Naujokaitis. Meilė Dievui ir meilė Tėvynei (I)

www.katalikutradicija.lt Pranešimas skaitytas Patriotinėje jaunimo konferencijoje Kaune, 2022 rugsėjo 24 d. Garbė Jėzui Kristui! Dėkoju orga...

kun. Edmundas Naujokaitis. Krikščioniškos meilės įsakymas ir dvi priešo sąvokos

Laiške Romiečiams (Rom 12, 16–21), šv. apaštalas Paulius rašo apie priešų meilę. Mylėkite savo artimą, bet taip pat mylėkite savo priešus – ...

Kun. Edmundas Naujokaitis. Žodis susirinkusiems į Atgailos Rožančių 2021 rugsėjo 4 d. Kaune

Brangūs tikintieji! Esu kunigas Edmundas Naujokaitis, dirbu Panemunėje įsikūrusiame Šv. Pijaus X brolijos priorate, jungiuosi prie feisbuko ...

index