kun. Edmundas Naujokaitis. Krikščioniškos meilės įsakymas ir dvi priešo sąvokos

Laiške Romiečiams (Rom 12, 16–21), šv. apaštalas Paulius rašo apie priešų meilę. Mylėkite savo artimą, bet taip pat mylėkite savo priešus – ...

Kun. Edmundas Naujokaitis. Žodis susirinkusiems į Atgailos Rožančių 2021 rugsėjo 4 d. Kaune

Brangūs tikintieji! Esu kunigas Edmundas Naujokaitis, dirbu Panemunėje įsikūrusiame Šv. Pijaus X brolijos priorate, jungiuosi prie feisbuko ...

index