Adelės Dirsytės 110-osioms gimimo metinėms paminėti – koplytstulpio šventinimas Šėtoje

Birželio 15 dieną (šeštadienį) Šėtos miestelyje bus minimos Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės 110-osios gimimo metines. Dievo tarnaitė ...

Kun. Nerijus Pipiras, kun. Robertas Urbonavičius. Vilties mokytoja

  Dievo Tarnaitės Adelės Dirsytės gimimo 110 – tosioms metinėms atminti. Popiežius Pranciškus viešėdamas Lietuvoje, rugsėjo 23 d., ...

Kun. Nerijus Pipiras. Viltis tamsoje: Dievo tarnaitė, kankinė Adelė Dirsytė

Šį mėnesį norisi praskleisti užsklandą ir prisiminti tikėjimo kankinę, Dievo tarnaitę Adelę Dirsytę. Balandžio 15–oji – jos gimimo žemei ...

Kun. N. Pipiras, kun. A. Končius. Visa atnaujinti ir ištverti Kristuje (Dievo Tarnaitė Adelė Dirsytė)

Visų Šventųjų Šventė mūsų žvilgsnius kreipia į Dangų – mūsų Tėvynę, kurioje mūsų broliai ir seserys šventieji amžinoje laimėje šlovina Vi...

Dievo tarnaitė Adelė Dirsytė - atsidavimo Dangiškajai ir Žemiškajai tėvynei pavyzdys

Sukanka 115 m., kai 1909 m. balandžio 15 d. Kėdainių apskrities Šėtos parapijos Promislavo kaime gimė mokytoja Dievo tarnaitė Adelė Dirs...

index