Kun. Nerijus Pipiras. Lietuva - tai sąžinė

Žodis prie monsinjoro Alfonso Svarinsko kapo 2023-07-15 Valanda, kada mes čia susirenkame, yra šventa valanda. Iš visų Lietuvos kampelių ate...

Kun. Nerijus Pipiras, prof. Donatas Stakišaitis. In memoriam Ramunei Jurkuvienei

Liepos 8 d. (šeštadienį) vyko iškilios visuomenininkės ir katalikų veikėjos Ramunės Butkevičiūtės – Jurkuvienės ketvirtinės, 12 val. buvo au...

Kun. Nerijus Pipiras. Bronius Laurinavičius: Tiesos Skambesio Vedamas

Kalba, pasakyta kunigo Broniaus Laurinavičiaus žūties vietoje, minint keturiasdešimtąsias žūties metines, 2021 – 11-25 Lapkritis. Prieš ketu...

Kun. Nerijus Pipiras. Minint s. Ados šimtmetį: „pavedėjusi link Jėzaus“

Homilija, pasakyta rugsėjo 5-ąją Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje, minint sesės Ados-Benvenutos Urbonaitės (1921-09-03–2009-05-29) šimt...

Kun. Nerijus Pipiras. Dievo tarnas arkivyskupas J. Steponavičius: neperskaitytas laiškas

Kalba, pasakyta Didžiosios kovos partizanų parke šventinant stogastulpį Dievo tarnui arkivyskupui Julijonui Steponavičiui 2021 – 07 – 17. “K...

Nerijus Pipiras. Gyva tauta kol gyva jos atmintis

(Kalba, sakyta Ukmergės rajone, dukstynos kapinėse, prie monsinjoro Alfonso Svarinsko kapo, 2020 – 07 – 04) „Ieškojau tėviškės tam...

Kun. Nerijus Pipiras. Žodis šventinant koplytstulpį, skirtą Dievo Tarnui arkivyskupui Mečislovui Reiniui

propatria.lt nuotr. Kalba, sakyta 2019 m. liepos 13 dieną Ukmergės rajone, monsinjoro Alfonso Svarinsko partizanų parke, šventinant ark...

Kun. Nerijus Pipiras. Žodis prie Monsinjoro Alfonso Svarinsko kapo

propatria.lt nuotr. Kalba, sakyta 2019 m. liepos 13 dieną Ukmergės rajone, monsinjoro Alfonso Svarinsko partizanų parke, minint penktąs...

Kun. Nerijus Pipiras, kun. Robertas Urbonavičius. Vilties mokytoja

  Dievo Tarnaitės Adelės Dirsytės gimimo 110 – tosioms metinėms atminti. Popiežius Pranciškus viešėdamas Lietuvoje, rugsėjo 23 d., ...

Kun. Nerijus Pipiras. Mečislovo Reinio ir Teofiliaus Matulionio laikysena kalinimų metu

Arkivysk. Teofilius Matulionis Mečislovas Reinys: pamokos Smolenske ir Daugpilyje Tiek arkivyskupas Teofilius Matulionis, tiek ir M...

Kun. Nerijus Pipiras. Viltis tamsoje: Dievo tarnaitė, kankinė Adelė Dirsytė

Šį mėnesį norisi praskleisti užsklandą ir prisiminti tikėjimo kankinę, Dievo tarnaitę Adelę Dirsytę. Balandžio 15–oji – jos gimimo žemei ...

index