Justas Arasimavičius. Dr. Julių Šalkauską prisimenant

„Prisimeldžiau, o Viešpatie! Dabar tyliu Ir tylinčio manęs Tu pasitikt ateisi Balutėm blizgančiu pavasario keliu.“  Antanas M...

index