Jonas Vilimas. Stat crux (Kryžius tebestovi). Popiežius Pranciškus patvirtina savo pirmtako kryptį

Per pirmąjį dabartinio Romos vyskupo popiežiavimo pusmetį pasaulinėje (ir kairiosios pakraipos katalikiškoje) žiniasklaidoje buvo nemaž...

index