"Europeizatorių" galerija. R. Kamuntavičiaus benefisas Gudijoje. VDU - antivalstybinės veiklos židinys?

VDU istoriko Rūsčio Kamuntavičiaus paskaita kiekvienoje turinčioje nors lašelį nacionalinio orumo ar bent jau išsaugojusioje politinį sav...

index