Darius Alekna. Demografijos politika be liberalios demokratijos prietarų

Akivaizdu, kad Lietuva šiandien turi du egzistencinius iššūkius – grėsmė krašto saugumui ir tautos nykimas. Su pirmuoju dorojamės – mūsų kar...

Ramūnas Aušrotas. Lietuvos išnykimo strategija „Lietuva 2050“

Šiuo metu rengiama Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2050“ . Strateginis valstybės raidos dokumentas, nustatantis valstybės raidos vizi...

Vytautas Radžvilas. Latviai ir lietuviai būties ir nebūties sūpuoklėse

Prof. A. Butkaus straipsnyje itin dalykiškai ir tiksliai apžvelgta latvių tautos ir Latvijos valstybės būklė, menkai žinoma Lietuvos visuom...

Ramūnas Aušrotas. Demografinis žmonijos kolapsas

Autorius yra teisininkas, Nacionalinio susivienijimo valdybos narys, Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Popiežiaus vizito Kana...

JAV mieste Hamtramck‘e kiekvienas išrinktas politikas – musulmonas

JAV Mičigano valstijos Hamtramcko mieste, kurio gyventojų dalį sudaro kiek daugiau nei 50% musulmonų, ši gyventojų grupė balsavo už save kai...

index