Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Žodis pirmajame Steigiamojo Seimo posėdyje

Lygiai prieš 100 metų, 1920 gegužės 15 d. iš Kauno Lietuvai pasiųsta žinia: „Lietuvos Steigiamasis Seimas, reikšdamas Lietuvos žmonių v...

index