Kotryna Kriaučiūnaitė. (Po)kolonijinės visuomenės sindromas: Lietuva

Akivaizdžiai augančios socialinės nelygybės, turtinės atskirties ir sparčios emigracijos akivaizdoje kaip niekada svarbu suvokti, kad šia...

Kotryna Kriaučiūnaitė. Tauta europinės (de)kolonizacijos kontekste

Pro Patria nuotrauka Paradoksuose paskendęs europinis mentalitetas šiandien tampa itin kompleksiniu subjektu (i)racionalaus pasirinki...

index