Pilypas Žukauskas-Narutis. Nutarimas sukilti

Ištrauka iš P. Naručio knygos „Tautos sukilimas 1941“, Oak Lawn, Illinois, JAV, 1994.  Lietuvių aktyvistų fronto (LAF) Štabo posėdis ...

Arūnas Bubnys. Pilypas Žukauskas-Narutis – Birželio sukilimo organizatorius ir Štuthofo kalinys

Lygiai prieš šimtą metų, 1920-ųjų gegužės 26 dieną, gimė Pilypas Žukauskas-Narutis, vienas iš 1941 m. Birželio sukilimo organizatorių. Mi...

Pilypas Žukauskas-Narutis. 1941 birželio sukilimas Kaune

Straipsnio autorius Pilypas Narutis 1941 sukilimo metu (tuomet 21 metų studentas) buvo LAF vyr. štabo Įgaliotinio krašte L. Prapuolenio ...

Pilypas Žukauskas-Narutis. 1941-ųjų birželį prisimenant

Šių metų birželio 7 dieną mirė ir birželio 13 dieną buvo palaidotas vienas iš pagrindinių 1941 m. Birželio sukilimo organizatorių, tuome...

index